Surf Poncho HugMe Zwroty i reklamacje

ZWROTY

Prawo do zwrotu Towaru przysługuje z dowolnego powodu w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru.
Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zwrotu, jeśli Zwrot został dokonany po wyznaczonym terminie lub w przypadku, gdy Towar posiada wady. Środki zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania Towaru przez Sklep. Zwrot środków zostanie dokonany tą samą metodą płatności, która została wybrana podczas składania zamówienia. Nie akceptujemy towarów zwracanych przesyłką za pobraniem. W sytuacji odstąpienia od zakupów koszt odesłania towaru do nas jest po stronie Kupującego.
Wypełniony Formularz Zwrotu należy odesłać wraz z towarem na adres: SurfPoncho HugMe,87-100 Toruń ul. Kasztanowa 16 ,
w ciągu 14 dni od otrzymania produktu (z dołączonymi oryginalnymi metkami, nieużywany, czysty i pozbawiony zapachu).

 

REKLAMACJE


1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady produktu na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.
3. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji”, udostępnionego przez Sprzedającego, oraz odesłać wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres:  SurfPoncho HugMe,87-100 Toruń ul. Kasztanowa 16
4. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14-dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w miarę możliwości na bieżąco.
5. W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.
6. Klient jeżeli Towar ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
7. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.
10. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
11. Jeśli Klient:
a. żąda wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady;
b. zażąda usunięcia wady zamiast proponowanej przez Sprzedającego wymiany Towaru;
Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Sprzedający wykona wówczas obowiązki wynikające z rękojmi zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem.
12. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania Towaru do Klienta obciąża Sprzedającego.

 

Pobierz Formularz Zwrotu 

 

Surf Poncho HugMe do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl